Pratik Sulama Projesi Çizim Aşamaları – 7

PROJEDE KULLANILAN BORULAR ve BORU PLANINI OLUŞTURMAK

Pojede kullanılan boruları üçe ayırabiliriz

 1. Ana boru
 2. Lateral boru
 3. Sprink borusu

7.1 ANA BORU :

Su kaynağını vana istasyon  merkezlerine ulaştıracak borudur.

 • Ana boru çapı su kaynağı debisini kaldırabilecek çapta olmalıdır.(en az bir istasyonu çalıştırabilmelidir)
 • Ana boru maliyeti yüksektir,bu yüzden mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Geniş alanlarda ana boru da ringler oluşturulmalıdır. Oluşturacağımız ring, ana boru çapını düşürecek, basınç dağılımını ve debiyi dengeleyecek,çap düşüklüğü sayesinde proje maliyetini azaltacaktır.
 • Ana boru üzerine gerekli yerlere hava vakum valfleri ve geniş ölçekli projelerde boru ayrımlarına  kesme vanaları yerleştirilmelidir.
 • Sistem kullanımda olmadığı zamanlarda bile ana hat sabit bir basınç altındadır. Araçların etkilerinden korumak üzere yeterince derine gömülmelidir. Konut bahçelerinde genellikle ana hatlar yaklaşık   35-40 cm derinliğe gömülür. Daha büyük ve ticari alanlarda bu derinlik 60-70 cm olabilir.
 • Soğuk iklimlerde Ana boru donabilir,kış mevsimine girmeden ana hat boşaltılmalıdır. Bunun için ana hat üzerine en düşük kotta drenaj vanaları yerleştirilmelidir.
 • Bir boru için ideal en yüksek hız limiti 1,5 -2 m/sn aralığıdır. Daha yüksek hızlarda  borunun basınç etkilerine bağlı olarak zarar görme olasılığı çok yüksektir .Ayrıca yüksek hızlarda boruda sürtünme kaybı çok artar, ve boru üzerindeki armatürler zarar görür.

7.2 LATERAL BORU :

Bütün sprinklerin bağlanacağı borudur.Değişik yapılarda olmakla birlikte en uygun şekil sırayla şöyledir:

 • U tipi :  “U” şeklindeki tali hatlar , yoğun bitkili alanların (çiçeklik, çalılık vb…) sulanmasında kullanılabilir.
 • H tipi hatlar :   Tali hatları da ortadan ikiye ayrılarak basınç ve debi dengelenmesi sağlanabilir bu halde  boru çapları küçültülebilir
 • Ttipi hatlar :  Toplam debi ikiye bölünerek daha dengeli dağılır. Ayrıca basınç farlılaşması da daha az olacaktır. Bu avantajlar sayesinde boru çapı da daha küçük olacaktır.
 • Lineer hat :  Bu tip tali hatta boru çapı daha büyük olacaktır ve hattın başı ve sonu arasındaki basınç farkı çok fazladır. Bu da sprinklerin performanslarını kötü yönde etkileyecektir.

tali hatlar

 • Lateral boru mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
 • Lateral hattaki tüm sprinklerin debilerini karşılayacak çapta olmalıdır.
 • Uzun lineer hatlarda basınç dengeleme amaçlı çap düşüklüğü yapılmalıdır.
 • Lateral boru başlangıç ve sonu itibar ile maksimum %20 basınç kaybına müsaade edilir. Daha yüksek kayıplar halinde boru çapı, boru boyu yada sprink seçiminde  değişiklik yapılmalıdır.

7.3  SPRİNKLER BORUSU :

Sprinkleri ana laterale birleştiren borudur. sprink esnekliği dolayısı ile yumuşak olması gerekir, genellikle yumuşak PE malzeme kullanılır. Sprink debisini karşılayacak çapta olmalıdır. Genellikle 25, 20 veya 16 mm çapta ve   6-10  bar basınçta YPE boru kullanılır. Lineer hatlar için hazır imal edilmiş bağlantı fitingsleri üzerine montajlı özel amaçlı sprink boruları (swing joint) mevcuttur. Sprinkler direkt olarak ana lateral boru üzerine monte edilmez.

PROJEDE 4. ADIM

LATERAL BORULAMA

Sprinklediğimiz  projemizde ilk adımda vana yerlerini ve vana ölçüsünü belirlemiştik. İkinci adımda yukarıda anlatıldığı gibi I ,H tipi borulama yaparak lateral hatları çizelim.

sulama projesi

Lateral Hatların Oluşturulması

Önümüzdeki yazıda boru çaplarının hesaplanmasını inceleyeceğiz.

Yorum Yazın

*

© 2011 SNM Ltd.Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.