Pratik Sulama Projesi Çizim Aşamaları – 6

VANALAR  ve  VANA  MERKEZLERİNİ OLUŞTURMAK

Sprinkleri gruplandırdık  bölgeler oluşturduk, şimdi bu bölgeler içinde vana guruplarını oluşturalım, ve vanaların ölçülerini ve yerlerini belirleyelim.Her şeyden önce kullanacağımız vanalar hakkında bilmemiz gereken birkaç şey var.6.1

VANALARA YÜZEYSEL BAKIŞ

Vanaları iki guruba ayırabiliriz.

 1. Manuel vanalar
 2. Otomatik vanalar (uzaktan kontrollü vanalar)
PP Küresel Vana

PP Küresel Vana

Solenoid Vana

K-Rain Solenoid Vana

MANUEL VANALAR
Sulama zamanı sistemi kendi inisiyatifinizle açıp kapatabileceğiniz vanalardır. Sürgülü vanalar, küresel vanalar, kelebek vanalar genellikle kullanılan tiplerdir. Kullanım kolaylığı ve sağlamlık açısından ülkemizde 3”’e kadar küresel, 3” den sonra ucuzluğu ve basitliği ve az yer kaplaması açısından kelebek vanalar kullanılmaktadır.

OTOMATİK VANALAR
Günümüzde manuel vanalardan daha çok tercih edilen uzaktan kontrollü otomatik vanalardır. Birçok tipi olmasına rağmen sulama sistemlerinde, SOLENOİD VANA olarak adlandırılan 24 V veya 9 V elektrikle çalışan plastik elektrikli kontrol vanalar kullanılır.Bu vanalar genellikle sulama için özel olarak tasarlanmış pilli, yada kablolu cihazlar vasıtasıyla, otomatik olarak çalıştırılırlar.
Solenoid vanalar akış kontrollü ve kontrolsüz olarak iki tipte tasarlanmışlardır.fiyatsal bir kısıtlama yok ise akış kontrollü vanalar tercih edilmelidir. Bütün solenoid vanaları aynı zamanda elle kontrol etmek de mümkündür.

6.2 . VANA MERKEZLERİ OLUŞTURMAK
Aşağıdaki yol sırayla izlenir

 1. Proje su kaynağı verdi değeri solenoid vana üretici firmasının vana çaplarına karşılık gelen debileri değeri ile kıyaslanarak (bak tablo 9), o proje için uygun olan max çaplı vana tespit edilir.
 2. Genellikle peyzaj sulama projelerinde 1”-2”ölçü aralıklarında solenoid vanalar kullanılır. Daha büyük ölçülerde kullanılan vanalarda aynı anda sulanan arazi çapı çok fazla olacak dolayısı ile arazi güneşlenme süreleri çok dikkate alınmayacaktır.Ayrıca herhangi bir arızada sulanmayan alan çok büyük olacaktır.
 3. Solenoid vana çap secimi en büyük çaplı vanadan başlayarak en düşük çaplara doğru yapılır.
 4. Hesaplanan bölge sprink debisi, o proje için kullanımı düşünülen en büyük vana debisine bölünerek o bölgede kaç adet vana kullanılacağı tespit edilir.(Kesirli sayı bir üst sayıya yuvarlanır , artık debi değeri düşük çaplı başka bir vana ile takviye edilir)
 5. Vana sayılarını tespit ettiğimiz bölgelerin vanalarını mümkün olduğunca bir araya getirerek istasyon gurupları oluşturulur.

6.3 VANA ÇAPLARININ HESABI
Vana çaplarını belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 1. Vana seçimi üretici vana performans tablolarından yapılır.(bak tablo 9 ) Tablodaki koyu bölge vanalar için tavsiye edilen çalışma arlığıdır.
 2. Vana ölçüsü, beslediği hattaki en büyük boru ölçüsüyle aynı ölçüde olmalı yada en fazla bir ölçü küçük olmalıdır
 3. Vana içerisindeki debi ana hattaki statik basıncın %10’ undan daha fazla bir basınç kaybı yaratmamalıdır
yuk kayip cetveli

Vana Basınç Kayıp Tablosu

Bir projeci genellikle basınç kayıplarını minimize etmeye çalışacaktır. Fakat bu amaçla eğer vana performans tablosunda belirtilmiş vana çalışma alanları dışında bir vana seçerse, sistem devreye alındığında vana çalışmayabilir. Otomatik vanalarda bir basınç kaybı mutlaka olmalıdır! Çünkü vanalar bu basınç farkını açılıp kapanmada kullanırlar.

vana merkezi

1,2 ve 3 Bölgeli Vana Merkezleri

6.4. VANA MERKEZLERİNİN YERİNİ PLANLAMAK

Vana merkezlerinin yerinin planlanması önemlidir ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 1. Mümkün olduğunca yaya trafiğinden uzakta olmalıdır.
 2. Operasyon sırasında kolay ulaşılabilen özellikle sprink su huzmesinin operatörü ıslatmayacağı bir yerde olmalıdır.
 3. Ana hatta en yakın mesafede olmalıdır.
vana montaj

Vana Grubu Oluşturma

vana kutusu montaj

Vana kutusunun zemin üzerine montajı

PROJE 3. ADIM

VANA MERKEZLERİ OLUŞTURMA
Bölge debileri sondaj debilerinden büyük olmadığı için her bölge bir vana kullanılması uygundur. Vana çaplarını bölge sprink debilerine göre üretici tablosundan seçelim.

Örnek Proje Bölge Debileri ve Uygun Vana Çapları
(Sondaj Debisi: 10,8 m3/h)

BÖLGE DEBİ (m3/h) UYGUN VANA ÇAPI
1.Bölge 7,29 11/2”
2.Bölge 5,45 1″
3.Bölge 1″ 5,17
4.Bölge 1″ 2,33
5.Bölge 1″ 4,51
6.Bölge 11/2″ 9,13

Önümüzdeki yazıda ana hat, lateral hatlar ve sprink borularını inceleyeceğiz.

Yorum Yazın

*

© 2011 SNM Ltd.Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.