Pratik Sulama Projesi Çizim Aşamaları – 4

MİKRO SULAMA

4.1 BUBBLER-MİKRO SPRİNKLER ve  KULLANIM YERLERİ

Mikro Sulama Bubbler

Mikro Sulama - Bubbler

Çok kısa atış mesafeli ya da sıfır yarıçaplı sulama ekipmanlardır. Çok düşük debili olması sayesinde aynı hatta çok sayıda bağlanabilir ve çok dar alanlarda kullanılabilir olması büyük avantajdır.

Bubbler kullanımı sırasında projecinin dikkat etmesi gereken husus, göllenme ve erozyonu önlemek üzere bubbler’ ları ağaç ve bitki diplerine yerleştirerek suyu hapsetmek ve aşırı debinin zararlı olacağı durumlarda iyi bir drenaj sağlamaktır.

4.2 DAMLAMA SULAMA ve  KULLANIM YERLERİ

Bitkinin gelişimi için ihtiyaç duyduğu sulama suyunun, belli boru sistemi ile taşınarak, damlatıcı olarak isimlendirilen çıkışlarla bitki kök bölgesine damlalar halinde uygulanmasıdır. Peyzajda özellikle çiçekli bitkilerin sulanmasında, yer örtücü ve çalı guruplarının sulanmasında yoğun olarak kullanılır. Genellikle damlatıcı debileri 2-4 lt/h tir. Damla sulama sistemini oluşturan boru ve damlatıcıların güneş ışınlarını geçirmemesi gerekir. Bu amaçla çoğu parçalar siyah renkte üretilmektedir. Böylece boru içinde yosun oluşumuna engel olunması sağlanır. Peyzaj sulamalarda özel olarak kahverengi olarak da üretilir. Peyzaj alanlarda toprak üstündeki görüntüsü çirkin olduğundan toprak altı için özel damlama boruları ve dışarıdan takılan emitörler üretilmiştir.

İki şekilde üretilir.

  1. İçten emitörlü damlama boruları
  2. Dıştan takılan damlama emitörleri

4.2.1 DAMLAMA SULAMA AVANTAJLARI

  • İçten emitörlü damlama boruları daha çok düzgün ekimli tarımsal bitkiler için uygun olup, peyzaj alanlarında en yaygın damlama ekipmanı , dışarıdan takılan emitörlü (damlatıcı) borulardır.
  • Damlama sulama emitörlerinin, son derece düşük debilerinden dolayı, eğilimi ve derinliği az topraklarda, erozyona neden olmadan sulama olanağı sağlanır.
  • Rüzgarlı havalarda etrafa su sıçratmadan sulama imkanı sağlar.
  • Bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığından, bitkide hastalık ve zararlıların gelişmesi önlenir.
peyzaj alanlarda damlama sulama

Tarımsal ve Peyzaj Alanlarda Damlama Sulama

4.2.2 DAMLAMA BORUSU NASIL KULLANILIR

Emitör araları tespiti için toprak geçirgenliği, arazi ,bitki cinsi, ekim aralığı, önemlidir. Ancak kısa damlalık mesafesi her durumda en iyi üniformiteyi sağlar.

Toprak özellikleri, damlatıcı debisi, sulama süresi, bitki aralıklarına bağlı olarak, lateral aralıkların değişiklik göstermesine karşın, pratik olarak bitki sıra aralıkları 1 metreden daha az ise her iki sıraya bir lateral kullanılabilir

Damla sulama sistemlerinde su temiz olmalıdır. Ancak güvenli bir işletme için sistem başına mutlaka suyun içerisindeki materyalin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre filtre ünitesi konulmalıdır. Damlama için uygun filtre elemanı aralık ölçüsü 120 mesh’dir. Filtre elemanı kullanım kolaylığı açısından tercih edeceğiniz, elek yada disk olabilir.

sulama filtresi

Sulama Filtresi

Lateraller, özellikle %2-3’den daha fazla eğilimli arazilerde ise eş yükselti eğrilerine paralel olarak geçirilmelidir. Özellikle eğimli ve dalgalı arazilerde  basınç ayarlı tipler kullanılır.

Lateral boru üzerindeki damlatıcı tıkanmaları genellikle sudaki kirecin damlatıcı deliklerini tıkaması ile olur. Bunun önüne geçmek için, damla sulama sisteminin fosforik asit veya benzeri kimyasal çözeltilerle hattın yıkanması gerekir.

Etiketler:, ,

Yorum Yazın

*

© 2011 SNM Ltd.Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.